Personalni Asystenci AI

by usrob

Zapraszam na autorski komentarz o projekcie spersonalizowanych awatarów opracowany przez firmę Meta. Bardzo ciekawy przykład zastosowań generatywnej Sztucznej Inteligencji.

______________________________________

Materiały źródłowe:

[1] New AI Experiences and Tools | Meta AI: https://ai.meta.com/genai/

[2] https://x.com/javilopen/status/171237…

[3] https://www.youtube.com/live/pd0JmT6r…

You may also like