Efektywny Altruizm | Ideologia Cyfrowych Big Tech

by usrob

Dygresja na temat Efektywnego Altruizmu, jednej z kluczowych ideologii, którą kierują szefowie wielkich cyfrowych korporacji.

You may also like